Rørgata 4, Løkkemyra
6517 Kristiansund N
Sentralbord: 71 57 28 00
Firmapost

Åpningstider:
Verksted/deleavdeling: 
Mandag-fredag: 07:30-16:30

Salgsavdeling:
Mandag-onsdag, fredag: 08:00-17:00
Torsdag: 08.00-19.00
Lørdag: 10:00 - 14:00